Palju õnne armas Eestimaa! 22. veebr

piret.indlo · Kommentaarid: 0
23. veebruari õhtul, 98 aastat tagasi luges Hugo Kuusner Pärnu Endal teatri rõdult avalikult ette Iseseisvusmanifesti.
See lõppes järgmise lõiguga:
Eesti ! Sa seisad lootusrikka tulewiku läwel, kus sa wabalt ja iseseiswalt oma saatust wõid määrata ja juhtida! Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus walitseks, et olla wääriliseks liikmeks kulturarahvaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös! Meie esiwanemate higi ja weri, mis selle maa eest walatud, nõuab seda, meie järeltulewad põlwed kohustavad meid selleks.

Su üle Jumal walwaku
Ja wõtku rohkest õnnista
Mis iial ette wõtad sa,
Mu kallis isamaa!

Elagu iseseisew demokratiline Eesti wabariik!

Elagu rahwaste rahu!

Eesti Maapäewa Wanemate Nõukogu.


Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar