Soovitame kõigil waldorfpedagoogika ja meie lasteaia huvilistel tutvuda alljärgnevate materjalidega ning veebilehekülgedega:

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade ühendus

IASWECE – International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education Rahvusvaheline waldorflasteaedade ühendus

Head lugemist ja ülevaade eesti keelde tõlgitud waldorfpedagoogikaalastest raamatutest.

Kena artikkel R. Steineri elust ja tegemistest Eesti Antroposoofia seltsi kodulehel.

Rudolf Steineri Fond – R. Steineri artiklid, ütlused ja raamatud

Online Waldorfraamatukogu – R. Steineri loengud, mitmekesine valik artikleid ja raamatuid erinevatelt autoritelt, osa materjale allalaetavad

WECAN ehk Waldorf Early Childhood Association of North America poolt väljaantud raamatute müügikeskkond. Materjalid nii waldorfõpetajatele, -lastevanematele kui muidu pedagoogikahuvilistele. 


Kirjutised:
Kirjutised
Neli isikupärast temperamenditüüpi
Pildimaailm meis ja meie ümber
Ära arenda mind, ma arenen ise - Emmi Pikleri kasvatusteooria
Soovitusi kohanemisprotsessi rahulikuks kulgemiseks lasteaias
Mida lapsed vajavad -Peter Lang
Uni - Helle Heckmann
Väiksekesed - Helle Heckmann
Rudolf Steineri meeleõpetus

Raamatud (kui raamat on läbi müüdud, saab seda laenutada raamatukogust või ka lasteaiast):
Laste aeg – laste aed - Monika Gustavson
Laps Meditsiinilis- pedagoogiline nõuandja - Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler
Waldorf-lasteaed - Helmut von Kügelgen
Lapsed on meie külalised - Jirina Prekop, Christel Schweizer
Laul, mis leidis sõnad - Ulla Laxén
Tardunud pilk - Rainer Patzlaff