Meie lasteaia kohatasu 2017/2018 õppeaastal on 3980 € aastas.  Aastamaks tasutakse 10 kuulise maksegraafiku alusel, s.o august kuni mai.

Igakuine lapsevanema poolt tasumisele kuuluv  omaosaluse maksumus saadakse pärast kohaliku omavalitsuse toetuse mahaarvamist (nt Tallinna linna koolieelse eralasteasutuse sihtotstarbelise toetuse suurus ühe lapse kohta on 1800 €, seega lapsevanema osalus on 2180 €).
Ühest perest enam kui ühe lapse käimisel saab pere kohatasult soodustust 15 %.                                           

Toiduraha on 2017/2018 õppeaastal 2.55 € päevas.