Meie lasteaia kohatasu 2020/2021 õppeaastal on 4172 € aastas.  Aastamaks tasutakse 10 kuulise maksegraafiku alusel, s.o august kuni mai.

Igakuine lapsevanema poolt tasumisele kuuluv  omaosaluse maksumus saadakse pärast kohaliku omavalitsuse toetuse mahaarvamist (nt Tallinna linna koolieelse eralasteasutuse sihtotstarbelise toetuse suurus ühe lapse kohta on 1992 €, seega lapsevanema osalus on 2180 €).
Ühest perest enam kui ühe lapse käimisel lasteaias (või lasteaias ja TVWKoolis) saab pere taotleda kohatasult soodustust.                                           

Ühe päeva toidukordade kogumaksumus ühe lapse kohta on 2,75 €, milles sisalduvad hommikusöök maksumusega 0,55 €, lõuna 1,80 €ja õhtuoode 0,40 €.